Aktuality 2021-2022

Žilinská univerzita DOD

Milí žiaci, touto cestou vám dávame do pozornosti pozvánku na ONLINE Deň otvorených dverí, ktoré pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl.

Radi by sme pozvali Vašich žiakov bez ohľadu na ročník na náš ONLINE DOD, ktorý sa uskutoční 10. novembra od 12:00 do 21:00 h. prostredníctvom MS Teams.

Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete na webe.

Termín prihlásenia na praktické webináre je do 10. novembra do 12:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný. Pre žiakov končiacich ročníkov sme pripravili online chat, kde môžu klásť otázky dekanovi, prodekanom, študentom, absolventom i zástupcom partnerských IT firiem ohľadom možností štúdia na našej fakulte.