Aktuality 2018-2019

I READ, ICH LESE

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.Iný jazyk znamená iné videnie sveta. Znalosť jazykov je bránou k múdrosti. Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere.

 

Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom.

Učiť sa ďalší jazyk, to je ako keby sa z vás stával iný človek.

Jazyk je cestovnou mapou svojej kultúry. Vypovedá o tom, odkiaľ jej ľudia pochádzajú a kam smerujú.

Mlčaniu cudzincov porozumieš, len ak ovládaš ich jazyk.

Aj na základe týchto citátov si môžeme uvedomiť, že možnosť učiť sa cudzie jazyky nám naozaj otvára dvere do sveta. A vďaka „multi-kulti“ myšlienke sme zrealizovali školskú súťaž s názvom „I READ, ICH LESE“, ktorá sa uskutočnila 17. apríla 2019 v AULE školy. Žiaci najskôr v triednych kolách bojovali o víťazstvo v prezentovaní prečítanej cudzojazyčnej knihy, a to rôznymi formami: prezentácie, videá, dialógy, citáty, recenzie, obrázky. Do školského kola postúpili len tí najlepší.

    

Veľmi sa tešíme, pretože žiaci sa naozaj snažili a niektorí veľmi pozitívne prekvapili porotu i publikum. Nebolo jednoduché určiť víťazov, a preto sme udelili aj špecifické ceny:

PREZENTOVANIE V ANGLICKOM JAZYKU:

1. miesto: Dominik Resutík, II. B

PREZENTOVANIE V NEMECKOM JAZYKU:

1. miesto: Simona Barutová a Zuzana Kulichová, IV. B

CENA PUBLIKA:

Matúš Holeša, II. M

CENA ODVAHY:

Mária Gnidiaková, I. B

MULTI-KULTI CENA:

Patrícia Žuffová, III. B

CENA ZA HODNOTNÚ PREZENTÁCIU:

Lucia Medová, IV. B

Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky súťaže.