Aktuality 2018-2019

Orava očarila Slovensko

Žiačky našej školy z II. M triedy študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu sa so svojim súťažným tímom zúčastnili celoslovenskej súťaže JA Veľtrhu podnikateľských talentov pod názvom Vitajte v našom regióne, konanej pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Prišli s inovatívnym nápadom ako zviditeľniť našu Oravu prostredníctvom Instagramu pod názvom „Tvoj Instagram naša Orava“. Nápad sa mnohým ľuďom páčil a ich prezentácia na pódiu presvedčila odborných porotcov i návštevníkov veľtrhu.

Dievčatá zaujali hlavne svojim odborným, ale aj zábavným, divadelným a stručným vystúpením na pódiu. Po skončení prezentácie videli úsmev na mnohých tvárach v dave a vypočuli si potlesk, ktorý prehlušil ich prvotné obavy zo súťaže.

Žiačky sa umiestnili na 2. mieste v kategórií „Prezentácia na pódiu za odborné školy“.