Aktuality 2022-2023, Projekty 2022-2023

Projekt „Je to tým, že sme tím“

tím

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania 

 Základný cieľ aktivít: Zvýšenie gramotnosti 

 Cieľ projektu „Je to tým, že sme tým“: 

 • zvýšiť úroveň finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti žiakov našej školy, vybraných ZŠ a SŠ v regiónoch Námestovo a Tvrdošín, ich rodičov a širšej verejnosti 

 Zámery projektu: 

 • zmeniť prístup žiakov k vzdelávaniu v týchto oblastiach prostredníctvom inovatívneho a zážitkového vzdelávania,  
 • otvoriť žiakom priestor a umožniť im rozvíjať ich záujmy a prednosti prostredníctvom práce a uplatnenia sa v žiackych projektových tímoch, 
 • vzdelávať žiakov v gramotnosti systémom žiak – učiteľ – konzulant z praxe.  

Hlavné aktivity projektu: 

 • zriadenie školiacej a projektovej miestnosti,   
 • vytvorenie 2 žiackych projektových tímov v zmysle spolupráce žiaci – učiteľ – konzultant z praxe 
 • realizácia odborných akadémií, prednášok, seminárov, príp. online diskusií s odborníkmi a konzultantmi z praxe, s europoslancami v oblastiach financií, médií a IT z pohľadu Slovenska a Európskej únie, 
 • vydanie elektronickej publikácie o finančnej gramotnosti pedagogickými zamestnancami školy,  
 • vydanie špeciálneho online školského časopisu s výstupmi projektu, 
 • tvorba učebných pomôcok – plagátov a posterov,  
 • tvorba vzdelávacieho seminára pre žiakov ZŠ a SŠ v regióne, 
 • odborné akadémie pre žiakov – Finančná akadémia a Mediálna a digitálna akadémia. 

Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.