Aktuality 2018-2019

Stáž v poslaneckej kancelárii Igora Janckulíka v NR SR

Od 29. januára 2019 do 1. februára 2019 sa žiaci Tatiana Pientáková (II. B) a Ján Malák (IV. M) zúčastnili stáže v poslaneckej kancelárii Igora Janckulíka v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR).

 

Počas stáže sme sa podieľali na príprave podkladov na rokovanie pléna NR SR a plnení administratívnych a organizačných úloh s tým spojených, oboznámili s chodom a procesmi fungovania NR SR, ako aj poslaneckej kancelárie. Aktívne sme sa zaujímali o dianie, chod a rokovací proces parlamentu a zodpovedne sme pracovali na zverených úlohách. Zúčastnili sme sa niekoľkých rokovaní na parlamentnom balkóne a tiež štvrtkovej hodiny otázok, ktorá bola veľmi zaujímavá. Nakoľko práca poslanca NR SR je časovo náročná, väčšinu času sme trávili s asistentkou pána poslanca, pani Michaelou Máčajovou, ktorá nám bola veľmi nápomocná a vždy nám všetko s radosťou vysvetlila. Pán poslanec bol s nami vždy, keď mu to dovoľovali okolnosti, čo si tiež ceníme. Odporúčame a prajeme každému, aby mal rovnakú možnosť a záujem absolvovať takúto náučnú stáž vo významnej inštitúcii, akou je NR SR.

Pánovi poslancovi Janckulíkovi ďakujeme za možnosť absolvovať stáž a jeho asistentke, pani Máčajovej ďakujeme za čas, ktorý nám ochotne venovala. Obom prajeme veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. Ďakujeme!

Názor Jána Maláka:

Možnosť absolvovania stáže nám pán poslanec Janckulík ponúkol počas besedy, ktorú na našej škole absolvoval spolu s poslankyňou NR SR a predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR, pani Katarínou Cséfalvayovou. Táto beseda prebiehala v aule 15. novembra 2018 v rámci projektu EUROSCOLA 2019. Aj tu sa odzrkadľuje skutočnosť, že projekty podobného typu Vám ponúknu nespočetné množstvo príležitostí, ktoré sa oplatí využiť. Počas štyroch rokov strávených na SŠ som toho absolvoval mnoho, ale táto skúsenosť mi dala pravdepodobne najviac. To, čo absolvujete sami a bez pomoci, Vás v živote posunie ďalej, ako to, keď Vás niekto bude ťahať za ruku celý život.