Aktuality 2018-2019

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – školské kolo

17. decembra 2018 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili školského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v troch súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. až 4. ročníka študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, medzinárodné obchodné vzťahy, správca počítačovej siete. V silnej konkurencii najlepšie výsledky dosiahli žiaci:

PÍSANIE NA POČÍTAČI:

1. miesto: Patrícia Žuffová, III. B

2. miesto: Matúš Majkút, II. M

3. miesto: Ján Malák, IV. M

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole v Žiline.